Ved bestilling blir det sendt ut et depositum på 50 % av båtleien. Faktura for resterende båtleie, mat og drikke, vil bli tilsendt etter at turen er kjørt. Forfall: 14 dager.