facebooktripadvisor

M/S Maarten har passasjerforsikring, men vi kan likevel ikke påta oss ansvar for gjenglemte eller etterlatte gjenstander.

Ved ekstraordinære omstendigheter som pandemier, tekniske problemer, grunnstøting, havari, sertifisering av M/S Maarten, M/S Maarten selges, eller i tilfelle Force Majeure, oppheves vår forpliktelse. Under slike omstendigheter påtar M/S Maarten AS seg intet ansvar og vil derfor ikke akseptere noen erstatningskrav. Dere vil i disse tilfellene bli informert så snart som mulig. I tillegg gjelder Sjøloven kapittel 6 og 10.