M/S Maarten har passasjerforsikring, men vi kan likevel ikke påta oss ansvar for gjenglemte eller etterlatte gjenstander. For øvrig gjelder sjølovens kapittel 6 og 10.