facebooktripadvisor

Vi har full forståelse for at den enkelte kunde må avbestille på grunn av inntrufne omstendigheter. På grunn av kort og hektisk sesong betyr dette imidlertid direkte tap for oss dersom dette ikke gjøres i god tid i forveien. Ved avbestilling senere en 14 dager må 50 % av båtleien betales. Ved avbestilling senere enn 4 dager må hele båtleien samt bestilt mat betales.