facebooktripadvisor

Ønsker dere andre drikkevarer enn de vi lagerfører, vennligst ta kontakt. Servering av alkohol på vårt fartøy er underlagt samme regelverk som for restauranter. Det er ikke tillatt å nyte medbrakte drikkevarer, dette plikter leietaker å gjøre sine gjester kjent med.  Passasjerer som møter frem synlig beruset vil bli avvist ved landgangen. Kapteinen har da, ut fra egen sikkerhetsvurdering, rett til å avlyse hele arrangementet, og eventuelt sette alle passasjerer i land. Rederiets tap grunnet slik avbrudd vil bli krevet dekket av kunden.