Timeprisen inkluderer båt, mannskap og drivstoff. Timeprisen regnes fra det klokkeslett båten er bestilt, og til den siste gjesten er i land. Avg. Kristiansand med retur Kristiansand. Leietid minimum to timer.

Ønsker dere andre drikkevarer enn de vi lagerfører, vennligst ta kontakt. Servering av alkohol på vårt fartøy er underlagt samme regelverk som for restauranter. Det er ikke tillatt å nyte medbrakte drikkevarer, dette plikter leietaker å gjøre sine gjester kjent med.  Passasjerer som møter frem synlig beruset vil bli avvist ved landgangen. Kapteinen har da, ut fra egen sikkerhetsvurdering, rett til å avlyse hele arrangementet, og eventuelt sette alle passasjerer i land. Rederiets tap grunnet slik avbrudd vil bli krevet dekket av kunden.

Vi har full forståelse for at den enkelte kunde må avbestille på grunn av inntrufne omstendigheter. På grunn av kort og hektisk sesong betyr dette imidlertid direkte tap for oss dersom dette ikke gjøres i god tid i forveien. Ved avbestilling senere en 14 dager må 50 % av båtleien betales. Ved avbestilling senere enn 4 dager må hele båtleien samt bestilt mat betales.

Værforbehold kan vi dessverre ikke akseptere. Båten har komfortabel salong, og vår erfaring tilsier at turen kan bli vellykket også i regnvær.

Faktura for båtleie, mat og drikke, vil bli tilsendt etter at turen er kjørt. I enkelte tilfeller må det innbetales et depositum på 50%. Forfall 14 dager.

M/S Maarten har passasjerforsikring, men vi kan likevel ikke påta oss ansvar for gjenglemte eller etterlatte gjenstander. For øvrig gjelder sjølovens kapittel 6 og 10.

Har dere andre ønsker en det som står på vår meny, vennligst ta kontakt. Vi prøver å imøtekomme alles behov. Regulering av antall kuverter må skje senest tre dager før avgang. Bestilling av mat må være oss i hende senest 7 dager før avgang. Alle priser på mat og drikke er inkl. mva.