På turen vestover til Ny-Hellesund går vi ut Vestergabet og runder Kobbernaglen. Vi får Langeneslandet til styrbord og lengre ute i skjærgården finner vi Ny-Hellesund. Ny-Hellesund er en av de største og best bevarte uthavnene langs Sørlandskysten. Kulturmiljøet i Ny-Hellesund ble fredet ved kongelig resolusjon i oktober 2016. Ny-Hellesund består av de tre hovedøyene Monsøya, Helgøya og Kapelløya. Miljøet her ute er typisk for uthavnene langs sørlandskysten mellom 1650 og 1880.

Uthavnen var en viktig forsyningshavn for den nasjonale og internasjonale seilskipsflåten som gikk i handelsfart mellom Nord- og Østersjøområdene.  Ny-Hellesund var landets viktigste eksporthavn for levende hummer, særlig til England. Jevnlige skipsbesøk over tid gjorde at det vokste frem en bebyggelse i Ny-Hellesund med offentlige funksjoner som tollbod, losstasjon, handel, poståpneri, skole, skipsverft og vertshus. I tillegg drev fastboende med et marginalt landbruk og kystfiske. Det opprinnelige bygningsmiljøet er svært intakt og kulturmiljøet viser fortsatt i dag de sosiale funksjonene uthavnen hadde i seilskutetida. Vernet omfatter 103 bygninger samt land- og sjøområder.

Det mest fantastiske i Ny-Hellesund er kanskje Olavsundet, som etter sagnet ble dannet da Olav den hellige på en av sine turer langs kysten ble forfulgt av Egdehøvdinger.

De mente å ha fått han i en felle da han styrtet inn i dette sundet. Sagnet forteller videre at fjellet åpnet seg og at kongen seilte rett igjennom øya og på denne måten ble Olavsundet laget. Olav den helliges ansiktsprofil ble meislet inn i fjellet og ved siden av denne er kongelige monogrammer også hugget inn. Ved fint vær kan vi kjøre gjennom Olavsundet.

”Morgen i Ny-Hellesund”

Mange kjente malere har funnet sine motiver her, mest kjent er ”Morgen i Ny-Hellesund” Som ble malt i 1885 av Amaldus Nielsen. Maleriet henger i dag på Nasjonalgalleriet. Ny-Hellesund var også sommerstedet til Sørlandsdikteren Vilhelm Krag som bl.a skrev fortellingen om Maarten og Silius.

Det Kongelige Privilegerte Gjestgiveri

Gjestgiveriet ble bygget for ca. 300 år siden. I dette gjestgiveriet finnes det en lem i gulvet og det hevdes at denne ble brukt til å få inn smuglervarer ved at en mindre båt kunne ro under bryggen og huset. Lemmen ble også brukt til å kvitte seg med uønskede personer. Selv om alle visste at vedkommende hadde bodd der, het det seg alltid at personen var kommet drivende inn fra havet. Han ble så begravd i det gamle kapellet som det finnes rester av her, derfor heter øya Kapelløya.

Kystfortet
På Helgøya går vi i land og besøker Kystfortet som ble anlagt av tyskerne under okkupasjonen 1940-45. Fortet er unikt og er avgjort verd et besøk. Hensikten med anlegget var å sperre av Høllefjorden mot alliert invasjon og å beskytte kysttrafikken og den vestlige innseilingen til Kristiansand. Store deler av toppen er uthult. Ca. 150 tyskere bemannet fortet med fire 10,5 cm kyst-artillerikanoner med en rekkevidde på ca. 12 km, maskinkanoner, bombekastere, flammekastere, mitraljøser og maskingeværer, og dessuten radar, lyskastere og røykanlegg. På området var det 31 bygninger i tre og 26 skuddsikre steinbunkere. Fortet ble nedlagt i 1945. Alle bygninger ble revet, utstyret fjernet og anleggene forsøkt visket ut i perioden fram til 1970-tallet. I 1987 startet Forsvarshistorisk Forening i Kristiansands-regionen restaurering av anlegget. Bl.a er flere 10,5 cm M/13 Schneiderkanoner satt på plass. Forsvarsstillinger, løpegraver og tunneler i området ble sikret og utbedret, slik at området i dag er lett tilgjengelig.

Søgne skjærgården består av 1299 øyer, holmer og skjær og er i dag et populært sted for båtfolket sommerstid.

Turen varer ca. 3,5 time.

PS! Ta gjerne kontakt i god tid for å tilpasse arrangementet.

Foto: Vidar Moløkken Frittfallfoto.no