facebooktripadvisor

20120810-251org1
PaulpMaarten1
DSC_00691
Maartensolnedgang1
previous arrow
next arrow

Mål
Målet med planen er å redusere smitte av Covid-19 og særlig beskytte eldre og andre med økt risiko for alvorlig forløp. Covid-19 smitter via dråpe- og kontaktsmitte. 

Situasjonen
Retningslinjene for Covid’19 variere fra dag til dag og fra sted til sted. Men det er visse retningslinjer som må følges som bl.a. 1 meters avstand, ekstra renhold og navnelister. 

M/S Maarten er sertifisert for 100 personer med 72 plasser nede i salongen og ca. 50 oppe på dekk. Det er 10 bord nede i salongen og benker oppe på øvre dekk. På grunn av Covid'19 og avstandskravet har M/S Maarten for øyeblikket, kun plass til ca. 50 personer om bord. Bordene er merket med plakater som angir antall personer pr. bord.

M/S Maarten har laget følgende rutiner om bord:

Rutiner om bord ved charterturer

 • Det skal levers inn navnelister før hver tur som også leveres til de som jobber om bord. Personer som ikke har forhåndsbestilt tur må registrere seg med navn og telefonnummer når de kommer om bord.
 • Båtverten står ved landgangen og deler ut antibakk.
 • Båten blir vasket og desinfisert etter hver tur slik at den er klar til neste oppdrag.
 • Toaletter blir også vasket og sprayet under turene etter behov.
 • Tilrettelagt for god desinfiserende håndhygiene om bord.
 • Det er kun plass til 4 personer ved hvert bord (vanlig 8) med mindre det er en husstand.
 • Opp på dekk skal det være 1 meter avstand.
 • Avstandskravet på 1 meter gjelder også ved av- og påstigning.
 • Det er satt ut tørkepapir, avfallspunkter og hånddesinfeksjon flere steder om bord.
 • Informasjon til passasjerer er slått opp ved toalettene, oppe på dekk og ved kiosken.
 • Grunnleggende krav til smittevern blir ivaretatt.
 • Risikovurdering er laget.

 Gjennomførte tiltak

 • Informasjon og opplæring om personlige tiltak for å forebygge smitte er gitt til alle ansatte.
 • Retningslinjer om når arbeidstakere skal settes i karantene er tydeliggjort.
 • Metoder for smitterenhold er forsterket og distribuert.