facebooktripadvisor

20120810-251org1
PaulpMaarten1
DSC_00691
Maartensolnedgang1
previous arrow
next arrow

Vi som jobber på M/S Maarten legger stor vekt på at det skal være sikkert om bord. Vi bruker derfor mye ressurser på at båten skal være i god stand og at de som jobber ombord har godkjent utdannelse og kurser. Det er også laget en beredskapsplan i forbindelse med Beredskapsplan pandemier.

M/S Maarten har derfor følgende godkjent sikkerhetsutstyr: 

 • 3 godkjente redningsflåte med plass til 165 personer
 • Inergen anlegg i maskinrommet
 • Brannsluknings apparater lett tilgjengelig
 • Redningsvester til passasjerantall
 • VHF med kallesignal LNHF
 • Heiseanordning for mann over bord
 • Broalarm
 • Redningsbøyer, nødraketter

Båten er klasset og godkjent av Sjøfartsdirektoratet for personbefordring for fartsområde:

 • 3 som er innaskjærs fart, åpne havstrekninger under 5 n.mil i perioden 1.4-30.9.
 • 2 som er beskyttet farvann i perioden 1.10-31.3.

Vi har årlige inspeksjoner både fra Sjøfartsdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og andre ang. brannapparater, elektrisitet, VHF osv. I tillegg er vi underlagt regler fra Mattilsynet og Skjenkekontrollen.

Det skal alltid være 2 ansatte om bord:

 • 1 skipper som har kystskippersertifikat
 • 1 båtvert som har følgende kurs:
  • ◦IMO 50 kurs
  • STCW-95 A-V/2 og V/3 Crowd and Crisis Management kurs for sjøfolk på ro-ro-passasjer og andre passasjerskip med plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjoner.
 • I tillegg har vi med en til å hjelpe med servering av mat og drikke, ved behov.
 • Vi har jevnlige interne sikkerhetskurs ombord.

Forsikringer:

 • Protection & Indemnity (P&I) forsikring i Gard AS, dette dekker passasjerer og ansvarsforsikring
 • Kasko og yrkesskadeforsikring i IF Skadeforsikring

Tekniske data for M/S Maarten:

 • Passasjerkapasitet 100 + 2 ansatte
 • Sitteplasser inne 72
 • Sitteplasser ute ca. 50
 • Antall knop ca. 10
 • Byggeår  1984
 • Dyptgående  2 meter
 • Høyde over havet 10 meter
 • Lengde  19,88 meter