Mål
Målet med planen er å redusere smitte av Covid-19 og særlig beskytte eldre og andre med økt risiko for alvorlig forløp. Covid-19 smitter via dråpe- og kontaktsmitte. 

Situasjonen
Regjeringen har nå åpnet opp for samling av grupper på 50 personer på offentlige steder og det er gitt ut egen veiledning for kollektivtransport som bl.a. sier at max 50% av kapasiteten bør brukes. Det er visse retningslinjer som må følges som bl.a. 1 meters avstand, servering ved bordene, ekstra renhold og navnelister. 

M/S Maarten er sertifisert for 100 personer med 72 plasser nede i salongen og ca. 50 oppe på dekk. Det er 10 bord nede i salongen og benker oppe på øvre dekk. Det er 2 – 3 ansatte om bord på hver tur.

Ut fra dette vil det si at M/S Maarten har kapasitet til 36 personer nede i salongen og 25 oppe på dekk, men max 50 personer totalt. Bordene er merket med plakater som angir antall personer pr. bord.

M/S Maarten har laget følgende rutiner om bord:

Rutiner om bord ved charterturer

 • Det skal levers inn navnelister før hver tur som også leveres til de som jobber om bord.
 • Båtverten står ved landgangen og deler ut antibakk.
 • Båten blir vasket og desinfisert etter hver tur slik at den er klar til neste oppdrag.
 • Toaletter blir også vasket og sprayet under turene etter behov.
 • Tilrettelagt for god desinfiserende håndhygiene ombord.
 • Det er kun servering av mat og drikke ved bordene. Dette gjelder også kaffe og te. Servering av mat skjer ikke som buffet. Gjester skal ikke reise seg for å bestille, hente eller betale for mat og drikke i kiosken. Gjelder charterturer.
 • Det er kun plass til 4 personer ved hvert bord (vanlig 8) med mindre det er en familie.
 • Opp på dekk skal det være 1 meter avstand.
 • Avstandskravet på 1 meter gjelder også ved av- og påstigning.
 • Det er satt ut tørkepapir, avfallspunkter og hånddesinfeksjon flere steder om bord.
 • Informasjon til passasjerer er slått opp ved toalettene, oppe på dekk og ved kiosken.
 • Grunnleggende krav til smittevern blir ivaretatt.
 • Risikovurdering er laget.

 Gjennomførte tiltak

 • Det er sendt ut informasjon til alle kunder ang. selskapets håndtering av situasjonen og rutinene om bord. Dette ligger også ute på maarten.no.
 • Informasjon og opplæring om personlige tiltak for å forebygge smitte er gitt til alle ansatte.
 • Retningslinjer om når arbeidstakere skal settes i karantene er tydeliggjort.
 • Metoder for smitterenhold er forsterket og distribuert.