facebooktripadvisor

På turen vestover til Ny-Hellesund går vi ut Vestergabet og runder Kobbernaglen. Vi får Langeneslandet til styrbord og lengre ute i skjærgården finner vi Ny-Hellesund. Ny-Hellesund er en av de største og best bevarte uthavnene langs Sørlandskysten. Kulturmiljøet i Ny-Hellesund ble fredet ved kongelig resolusjon i oktober 2016. Ny-Hellesund består av de tre hovedøyene Monsøya, Helgøya og Kapelløya. Miljøet her ute er typisk for uthavnene langs sørlandskysten mellom 1650 og 1880.
Videosnutter:
Bli med M/S Maarten gjennom Ny-Hellesund.
Fra Mandal til Ny-Hellesund.

Uthavnen var en viktig forsyningshavn for den nasjonale og internasjonale seilskipsflåten som gikk i handelsfart mellom Nord- og Østersjøområdene.  Ny-Hellesund var landets viktigste eksporthavn for levende hummer, særlig til England. Jevnlige skipsbesøk over tid gjorde at det vokste frem en bebyggelse i Ny-Hellesund med offentlige funksjoner som tollbod, losstasjon, handel, poståpneri, skole, skipsverft og vertshus. I tillegg drev fastboende med et marginalt landbruk og kystfiske. Det opprinnelige bygningsmiljøet er svært intakt og kulturmiljøet viser fortsatt i dag de sosiale funksjonene uthavnen hadde i seilskutetida. Vernet omfatter 103 bygninger samt land- og sjøområder.

Det mest fantastiske i Ny-Hellesund er kanskje Olavsundet, som etter sagnet ble dannet da Olav den hellige på en av sine turer langs kysten ble forfulgt av Egdehøvdinger.

De mente å ha fått han i en felle da han styrtet inn i dette sundet. Sagnet forteller videre at fjellet åpnet seg og at kongen seilte rett igjennom øya og på denne måten ble Olavsundet laget. Olav den helliges ansiktsprofil ble meislet inn i fjellet og ved siden av denne er kongelige monogrammer også hugget inn. Ved fint vær kan vi kjøre gjennom Olavsundet.

”Morgen i Ny-Hellesund”

Mange kjente malere har funnet sine motiver her, mest kjent er ”Morgen i Ny-Hellesund” Som ble malt i 1885 av Amaldus Nielsen. Maleriet henger i dag på Nasjonalgalleriet. Ny-Hellesund var også sommerstedet til Sørlandsdikteren Vilhelm Krag som bl.a skrev fortellingen om Maarten og Silius.

Det Kongelige Privilegerte Gjestgiveri

Gjestgiveriet ble bygget for ca. 300 år siden. I dette gjestgiveriet finnes det en lem i gulvet og det hevdes at denne ble brukt til å få inn smuglervarer ved at en mindre båt kunne ro under bryggen og huset. Lemmen ble også brukt til å kvitte seg med uønskede personer. Selv om alle visste at vedkommende hadde bodd der, het det seg alltid at personen var kommet drivende inn fra havet. Han ble så begravd i det gamle kapellet som det finnes rester av her, derfor heter øya Kapelløya.

Kystfortet
På Helgøya går vi i land og besøker Kystfortet som ble anlagt av tyskerne under okkupasjonen 1940-45. Fortet er unikt og er avgjort verd et besøk. Hensikten med anlegget var å sperre av Høllefjorden mot alliert invasjon og å beskytte kysttrafikken og den vestlige innseilingen til Kristiansand. Store deler av toppen er uthult. Ca. 150 tyskere bemannet fortet med fire 10,5 cm kyst-artillerikanoner med en rekkevidde på ca. 12 km, maskinkanoner, bombekastere, flammekastere, mitraljøser og maskingeværer, og dessuten radar, lyskastere og røykanlegg. På området var det 31 bygninger i tre og 26 skuddsikre steinbunkere. Fortet ble nedlagt i 1945. Alle bygninger ble revet, utstyret fjernet og anleggene forsøkt visket ut i perioden fram til 1970-tallet. I 1987 startet Forsvarshistorisk Forening i Kristiansands-regionen restaurering av anlegget. Bl.a er flere 10,5 cm M/13 Schneiderkanoner satt på plass. Forsvarsstillinger, løpegraver og tunneler i området ble sikret og utbedret, slik at området i dag er lett tilgjengelig.

Søgne skjærgården består av 1299 øyer, holmer og skjær og er i dag et populært sted for båtfolket sommerstid.

Turen varer ca. 3,5 time.

PS! Ta gjerne kontakt i god tid for å tilpasse arrangementet.

Foto: Vidar Moløkken Frittfallfoto.no